ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

پاسداشت صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهم‌ترین اهداف تأسیس سازمان ملل متحد بوده‌ است. منشور ملل متحد دولت‌ها را نه ‌تنها از کاربرد زور در روابط بین‌المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سال‌های تأسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدیدِ زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات ‌متحده با وضع تحریم‌های یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی‌ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دست‌اندازی قرار داده است. این مقاله با رویکردی توصیفی‏ـ تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه‌های بین‌المللی به ارزیابی دو اقدام از مهم‌ترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین‌الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین‌الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات ‌متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین‌الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات ‌متحده برخوردار است.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.International Law Capacities for Economic Defense of the Islamic Republic of Iran Against US Sanctions

نویسنده [English]

  • hossein khalaf rezaee
Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh University
چکیده [English]

One of the most important goals of the United Nations was the maintenance of international peace and security and the development of friendly relations between the nations on the basis of respect for the principle of equality of rights and sovereignty of the United Nations. The UN Charter has prohibited not only the use of force in international affairs, but also the threat of it, while the US government has taken a forceful approach to the Iranian nation since the early years of its founding. It has imposed a variety of pressures, including economic pressures on Iran. The United States has directly and indirectly endangered the Iranian nation's assets and economic interests by imposing unilateral sanctions and violating judicial immunity. Using a descriptive-analytical approach, citing international documents and practices, this article evaluates two of the most important adversarial actions of the US government against the economic interests of the Iranian government and nation, namely the imposition of judicial rulings and legal remedies to respond to them from the perspective of international law. And it has been concluded that these actions, in addition to violating the requirements of international law, are also in breach of the United States' contractual obligations to Iran, and in addition to general international law mechanisms, the Iranian government has also adopted specific and specific mechanisms for responding to and responding to conduct. Offensive You have the United.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • force
  • countermeasures
  • international law
  • judicial immunity
ـ «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‏های خارجی» (مصوب 1378).
ـ حدادی، مهدی (1382)، «تحریم‌های بین‌المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی»، اندیشه‌های حقوقی، ش 3.
ـ خضری، سید مرتضی (1388)، مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین‏المللی، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
ـ ممتاز، جمشید (1376)، ایران و حقوق بین‌الملل، چ 1،تهران: نشر دادگستر.