کلیدواژه‌ها = اقتصاد زیرزمینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389

قربانعلی محبوبی؛ نجفعلی شهبازی؛ بهروز صادقی عمرو ابادی