کلیدواژه‌ها = بازنمایی ژئوپلیتیکی
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی ژئوپلتیک ایالات متحده از موضوع انرژی هسته ای در خاورمیانه

دوره 9، شماره 30، بهار 1395، صفحه 123-144

جنیدی رضا؛ زهرا احمدب پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس اقاگل زاده


2. بازنمایی ژئوپلتیکی ایالات متحده امریکا از موضوع و انرژی هسته ای در خاورمیانه

دوره 3، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 123-144

رضا جنیدی؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ فردوس آقاگل زاده