نویسنده = اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 5-38

اصغر افتخاری؛ مهدی فیروزکوهی