نویسنده = جواد مصطفی لو
تعداد مقالات: 2
2. مبانی هنجاری دکترین امنیت انسانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1395، صفحه 105-142

حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مصطفی لو